Stort tack Örjan, välkommen Maria!

Under onsdagskvällen höll HF Karlskrona årsmöte i arenarestaurangen. 

Ett 50-tal medlemmar deltog i årsmötet som bland annat fick möjligheten att tacka av vår avgående ordförande Örjan Nilsson som lämnar över ordförandeskapet efter 8 år. 

Örjan Nilsson har varit en av de drivande krafterna i den långa processen med sammanslagningen av HIF Karlskrona och Karlskrona Handboll, vilket resulterade i HF Karlskrona förra året. Vi kan inte nog tacka Örjan för hans gärning i klubben och alla de otaliga timmar han lagt i hallar och arenor. Vi ser fram emot att få ta del av alla hans kunskaper och erfarenheter kommande år i en ny roll kring herrlaget som General Manager.

– Det har varit en ynnest att få vara ordförande för denna fina förening. Vi har tagit kliv på alla fronter och det är med stolthet jag nu lämnar över ordförandeskapet till Maria Nilsson. Maria är en kompetent och klok kvinna som har mitt fulla stöd framöver. Själv ser jag fram emot att lägga extra tid kring vårt herrlag för att försöka skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi ska kunna etablera oss på högsta nivån, säger avgående ordföranden Örjan Nilsson.

I samband med årsmötet valdes Maria Nilsson till ny ordförande. Maria Nilsson har varit ordinarie ledamot i styrelsen i ett år men även varit aktiv som volontär i vår arrangemangsgrupp som arbetat hårt med att göra våra herrmatcher till ”mer än bara handboll”. 

– Jag vill börja med att säga tack för förtroendet! Jag är väldigt inspirerad och ser med stor tillförsikt fram emot mitt nya uppdrag som ordförande för HF Karlskrona. En förening som jag är mycket stolt över att representera. Styrelsen och jag kommer att fortsätta det arbete som påbörjades under den gångna säsongen när föreningen blev just HF Karlskrona, Det känns samtidigt väldigt bra att ha kvar Örjan som ett viktigt bollplank för mig, säger vår nya ordförande. 

Och fortsätter: 

– Tillsammans är ett av de bästa och starkaste ord jag vet. Tillsammans blir vi starka. Tillsammans kan vi göra skillnad. HF Karlskrona är och ska vara en förening för ALLA, oavsett om du är volontär, sponsor, elitsatsande eller allt där emellan. Alla delar är oerhört viktiga för att föreningen ska vara just så stark och framgångsrik som den har kommit att bli. Nu tar vi sats mot ett nytt spännande år.

Föreningen står starkt ekonomiskt och redovisar ett litet överskott, efter att ha budgeterat med underskott på knappa 500 tkr samtidigt som föreningen har ett eget kapital på 2,3 Mkr.

Årsmötet tackade även av Jens Köhne och Jonas Pettersson för trogen tjänst i styrelsen. Nykomlingar i styrelsen är Anna Stridsjö Claesson, Ulf Johnsson och Amelie Nilsson. 

I valberedningen tackades Björn Lindqvist av och Adam Ericsson valdes att ingå.

På förslag av en medlem utsågs även Örjan Nilsson till föreningens första hedersordförande.

Så här ser HF Karlskronas nya styrelse ut: 
Maria Nilsson, ordförande (nyval, till 2024)
Thomas Zeidler, vice ordförande (vald till 2024)
Jan Svensson, kassör (omval, till 2025)
Linda Hjorth, ledamot (omval, till 2025)
Johan Hjortsberg, ledamot (vald till 2024)
Elisabeth Åberg Pettersson (vald till 2024)
Anna Stridsjö Claesson (nyval, till 2025)
Ulf Johnsson (nyval, till 2025)
Amelie Nilsson (fyllnadsval, till 2024)

Så här ser HF Karlskronas nya valberedning ut:
Bo Benninge, ordförande och sammankallande
Lisa Danielsson, ledamot
Adam Ericsson, ledamot

Föreningens lekmannarevisorer:
Jan Elmqvist, omval
Björn Bondesson, omval

Läs vidare

Årsmöte i HF Karlskrona

Under onsdagskvällen genomförde HF Karlskrona årsmöte för säsongen 2023/2024. Föreningen kunde återigen uppvisa ett positivt