Ledarkonferens med många bra idéer

Under den gångna helgen arrangerade HF Karlskrona, tillsammans med RF SISU, en konferens för alla våra ungdomsledare. Syftet var att utvärdera föregående säsong och samtidigt fånga upp vilka utmaningar vi ser framför oss och hur vi kan jobba med de utmaningarna framöver.

Utöver det deltog våra ledare i ett pass som handlade om ledarskapsfilosofi, värdegrund och målsättning där alla tillsammans samtalade och reflekterade över hur vi kan arbeta med de delarna i våra olika lag/åldersgrupper.

Det blev många bra diskussioner med alla våra engagerade ledare och även ett ypperligt tillfälle till att byta erfarenheter och lära känna varandra lite bättre.

#EnKlubb
#AlltidFramåt
#HFKarlskrona

Läs vidare