HIF Karlskrona kallar till årsmöte

Onsdagen den 19 augusti klockan 18.00

Preliminär plats Brinova Arena

Verksamhetsåret omfattar 1/5 2019 till 30/4 2020

Välkomna

Karlskrona 2020-07-14

Styrelsen

Foto: Torbjörn Sunesson

Läs vidare