HFK fortsätter samarbete för ökat välmående hos våra spelare

Att välmående och prestation hör ihop är något som tränare och ledare i vår förening hela tiden har med sig i sitt arbete med våra spelare och våra ungdomar. Men våren 2021 tog klubben ett uttalat steg mot att arbeta ännu mer inriktat med våra spelares psykiska hälsa och sambandet mellan välmående och prestation. Men även varje individs personliga utveckling oavsett om han eller hon väljer att fortsätta med handbollen. Till föreningens förfogande står Mikael Jönsson, idrottspsykologisk rådgivare, som i nuläget arbetar med våra två representationslag men även våra ungdomar från 15 år och uppåt. 
– Det är en ny typ av utveckling av vår verksamhet som vi inte har haft tidigare där vi lägger ett större fokus på den mentala biten och den psykiska hälsan hos våra spelare på elitnivå men även på våra ungdomar, berättar vår sportchef Tobias Karlsson. 

I föreningens långsiktiga arbete ingår det att ta vara på våra unga spelare så att de vill och har möjlighet att spela handboll så länge som möjligt men även att hitta unga talanger runt om i landet som ska kunna blomma ut och utvecklas ännu mer i HFK. I nuläget erbjuds våra ungdomar samtal i grupp med Mikael medan våra spelare i seniorlagen erbjuds enskilda samtal vid behov. En del behöver en serie av samtal medan andra bara vill prata av sig och Mikaels uppdrag är att så långt det är möjligt möta individens behov. Och han berättar att behoven kan se oerhört olika ut. 
– För någon handlar det om att lära sig hantera ilska på planen, för en annan att lära sig att tänka långsiktigt och våga ta beslut även om det känns fel för stunden. Det kan även handla om att hantera oro över att inte räcka till och det kan handla om att lära sig att hantera motgångar och kritik, säger Mikael Jönsson. 

Han berättar vidare: 
– Tänk dig en ung spelare som är väldigt duktig men som inte riktigt får någon balans prestationsmässigt utan att kanske förstå varför. Genom KBT-inriktade samtal kan jag hjälpa denna individ att förstå orsaken till vad som händer, eller inte händer trots hård träning, och hur vägen framåt kan se ut, förklarar Mikael Jönsson. 

Och fortsätter:
– Det kan också handla om en ung spelare som flyttar hit som behöver lite extra hjälp med att hantera situationen i det nya laget och den nya staden. Du kommer kanske från ett lag där du har varit väldigt tongivande, där du dessutom haft trygghet i form av familj och vänner i närheten. Helt plötsligt står du på egna ben och kommer till ett lag där det finns väldigt många duktiga spelare att konkurrera med. Att klubben insett värdet i att erbjuda de här spelarna professionell hjälp tycker jag är väldigt klokt, säger Mikael. 

Vår sportchef Tobias Karlsson berättar om vinsterna med att erbjuda den här sortens samtal: 
– Vi ser att det har mottagits väl av våra ledare, ungdomar och elitspelare och vi ser flera positiva effekter av arbetet som Mikael och individerna gör tillsammans. De största vinsterna för oss som förening är känslan att vi kan utrusta och hjälpa våra spelare, både unga och elit, med en helt ny typ av verktyg. Och att kunna hjälpa dem i sin utbildning till handbollsspelare men även i sin livsresa känner vi så klart stolthet över, säger Tobias Karlsson.
– Vi ser också effekter hos många spelare i deras individuella utvecklingskurvor där de har lärt sig att hantera situationer på ett nytt sätt, som vi inte har sett tidigare. Men framför allt så hör vi på spelarna själva, när vi gör utfrågningar, om deras välmående och betydelsen av det stöd som de har fått, förklarar Tobias Karlsson. 

För att klubben fortsättningsvis ska ha spelare och tränare som mår bra och presterar bra så löper samarbetet med Mikael Jönsson på under innevarande säsong, med målet att fortsätta över tid.

Läs vidare