HF Karlskrona och Aspero utökar samarbetet

HF Karlskrona är sydöstra Sveriges största handbollsklubb och Aspero är sydöstra Sveriges enda gymnasium som är NIU-certifierat av Svenska Handbollförbundet. Samarbetet mellan klubb och skola har pågått under flera år, men nu tar parterna ytterligare ett steg i samarbetet.

HF Karlskronas lagkapten, målvakten Uros Tomic, kommer att komplettera befintlig handbollsorganisation på Aspero och vara instruktör på alla handbollspass tillsammans med ansvarig lärare Karl-Johan Arlehall Lång.

– För oss som klubb är det viktigt att vara närvarande i utbildningen av unga handbollsspelare. Både för att ge stöd till Kalle och de aktiva här och nu, men även för att visa regionens unga spelare att vi är delaktiga i utbildningen, som ju är viktig för vår klubb, säger HF Karlskronas klubbchef Olof Ljungberg.

Det utökade samarbetet skapar förhoppningsvis liknande effekter hos Aspero, som enligt rektorn Anders Torstensson vill öka dragningskraften hos skolan.

– Att vi nu kan erbjuda alla våra elever en elitspelande målvakt av Uros kaliber kommer höja kvalitén på vår utbildning, vilket i sin tur förhoppningsvis gör att ungdomar från regionen ser att vi är ett bra alternativ för den som vill satsa på sin handboll, säger Asperos rektor Anders Torstensson.

Samarbetsavtalet är skrivet för höstterminen 2022 men både HF Karlskrona och Aspero hoppas att samarbetet fortsätter över tid.

– Vi inleder ett arbete nu, som vi hoppas ska bära frukt både i det korta och långa perspektivet. Vi vill höja kvalitén på vår utbildning och att samarbeta med HF Karlskrona är ett givet steg i rätt riktning, säger Anders Torstensson.

Läs vidare