Årsmötet valde två nya ledamöter och visade stark ekonomi

I tisdags hölls föreningens årsmöte som samlade över 70 röstberättigade medlemmar. Punkten som drog störst intresse var givetvis sammanslagningen och att den äntligen blev av.

Ordförande är fortsatt Örjan Nilsson som nu är tillbaka i gott slag efter en längre frånvaro p.g.a. sjukdom.
Vi säger samtidigt välkomna till Maria Nilsson och Elisabeth Åberg som valdes på två år.
Maria är sedan tidigare ansvarig för vår arrangemangsgrupp och har varit adjungerad i styrelsen sedan nyår. Elisabeth kommer att vara ett stöd till vår kassör och även delaktig i marknadsgruppen.
Två bra rekryteringar där valberedningen gjort ett gott jobb.
Thomas Zeidler och Johan Hjortsberg fick förnyat förtroende för två nya år.

Utöver det tackar vi Christer Ericsson och Pernilla Welander för deras fina insatser i styrelsen.

I valberedningen omvaldes Bo Benninge och Björn Lindqvist. Nyval av Lisa Danielsson, vilket gör att valberedningen nu består av tre personer, helt i enlighet med våra nya stadgar.

Till lekmannarevisorer omvaldes Björn Bondesson och Jan Elmqvist. Som auktoriserad revisor fortsätter Anders Håkansson på EY.

Revisorerna kunde konstatera att räkenskaperna ser goda ut och skett i enlighet med gällande lagar och regler. Omsättningen i (tidigare) HIF Karlskrona uppgick till cirka 10 miljoner kr, genererade knappt 600 tusen kronor i överskott och ett samlat eget kapital på knappa miljonen. Lägg därtill ekonomin i (tidigare) Karlskrona Handboll så kommer HF Karlskrona beräknas omsätta cirka 12 miljoner kronor under nästa verksamhetsår och inleda med ett eget kapital på cirka 2 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis har klubben en stark styrelse och en stark ekonomi!

Styrelsen HF Karlskrona:
Örjan Nilsson
Thomas Zeidler
Jan Svensson
Linda Hjorth
Jens Köhne
Johan Hjortsberg
Maria Nilsson
Jonas Petersson
Elisabeth Åberg

Ordförande Örjan Nilsson (till höger) och vice ordförande Thomas Zeidler tar i hand när sammanslagningen är ett faktum.

Foton: Torbjörn Sunesson

Läs vidare