Årsmöte med HIF Karlskrona

Vi har nu lagt bakom oss en mycket speciell säsong och ser med tillförsikt fram emot säsongen 21/22 då vi hoppas få möta vår publik igen på välfyllda läktare i Brinova Arena.

Ett tufft år som slutade på ett mycket bra sätt. Tack vare stöd från regeringens idrottsmiljarder och ett nytecknat avtal med Karlskrona kommun kunde vår skattmästare, Jan Svensson, uppvisa ett överskott på 560 000 kronor, vilket säkrar verksamheten över sommaren och en bit in i hösten. Många tuffa besparingar har vi tvingats göra, både stora och små. Och det har varit nyttigt för styrelsen att verkligen tänka till och prioritera.

Samtidigt har vi fått ett oerhört stort och tacksamt stöd från er, våra supportrar och samarbetspartners. Genom flera olika kampanjer (#Hemmabiljetten, #Fredagsrysaren, #Kvalbiljetten m.fl.) har ni verkligen slutit upp och säkrat vår framtid. Utan er är vi ingenting, med er är vi allt!

Omvald ordförande och ny ledamot

Örjan Nilsson fick förnyat förtroende som ordförande ytterligare ett år, hans sjunde i HIF Karlskrona.

Vice ordförande blev Thomas Zeidler, skattmästare Jan Svensson, sekreterare Jens Köhne och ledamöter Johan Hjortsberg, Pernilla Welander, Christer Ericsson, Linda Hjorth samt Jonas Pettersson, som valdes in efter avgående Björn Lindqvist.

Stort tack till Björn för dina insatser i föreningens styrelse.

Till VU (verkställande utskottet) valdes Örjan Nilsson, Thomas Zeidler och Jan Svensson

Till valberedning utsågs Bo Benninge (sammankallande) och Björn Lindqvist.

Till lekmannarevisorer valdes Jan Elmqvist och Björn Bondesson och till auktoriserad revisor Anders Håkansson från E/Y.

Skattmästare Jan Svensson har gjort ett fantastiskt arbete med ekonomin.
Några av besökarna vid HIF:s årsmöte.

Foton: Torbjörn Sunesson

Läs vidare