Årsmöte i HF Karlskrona

Under onsdagskvällen genomförde HF Karlskrona årsmöte för säsongen 2023/2024.

Föreningen kunde återigen uppvisa ett positivt resultat, vilket innebär att föreningen för sjätte året i rad gör ett överskott. Föreningen står stadigt när det blåser på många andra håll.

Årsmötet valde om ordförande Maria Nilsson på ytterligare ett år. Nya ledamöter i styrelsen blir Frank Brunell (nyval två år), Hans Sahlin (nyval två år), Jenny Bondesson (fyllnadsval ett år) och Johan Larsson (fyllnadsval ett år).

I samband med årsmötet tackades de mångåriga styrelseledamöterna Thomas Zeidler och Johan Hjortsberg av. Även Ulf Johnsson och Anna Stridsjö Claesson avgår som ledamöter och avtackas vid ett senare tillfälle. Bo Benninge avtackades för hans många år i valberedningen, där han ersätts av Thomas Zeidler. Björn Bondesson avtackades som lekmannarevisor och han ersätts av Linda Temler.

Johan Hjortsberg, Bo Benninge, Björn Bondesson, Thomas Zeidler.

I samband  med årsmötet delades även, för andra gången, Örjan Nilssons ledarstipendium ut och årets stipendiat är Hege Steinlund.

Hege Steinlund

Utdrag ur motiveringen:
”Hege är en ideell kraft som tillhört föreningen i många år. Tidigare som styrelseledamot och i dagsläget tillhör hon organisationen kring vårt herrlag där hon jobbar med materiel, tejpar, masserar, lagar kläder och inte minst öppnar upp sitt hem för laget, både inför och under säsong. Som exempel kan vi nämna att familjens julfirande utökades med killar som inte har sin familj i Karlskrona.”

STYRELSEN: Jan Svensson, Jenny Bondesson, Johan Larsson, Frank Brunell, Hans Sahlin, Linda Hjorth, Maria Nilsson. Saknas på bilden gör Amelie Nilsson och Elisabeth Åberg.

Styrelsen i sin helhet:
Ordförande                                   Maria Nilsson                               omval 1 år
Ledamot                                        Elisabeth Åberg                           omval 2 år
Ledamot                                        Amelie Nilsson                            omval 2 år
Ledamot                                        Frank Brunell                             nyval 2 år
Ledamot                                        Hans Sahlin                                nyval 2 år
Ledamot                                        Jenny Bondesson                       fyllnadsval 1 år
Ledamot                                        Johan Larsson                              fyllnadsval 1 år
Ledamot                                        Jan Svensson                             1 år kvar
Ledamot                                        Linda Hjorth                               1 år kvar

Läs vidare